Szczakowska

Szczakowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 22.09.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Szczakowskiej od nr 33-39, Szczakowskiej 36A-46 oraz  Kasprzaka.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.