Szczakowska

Szczakowska

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 4 stycznia 2016 roku, do godziny 19:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Szczakowskiej od nr 80 do nr 110.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.