Szczakowska

Szczakowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 11.12.2012 od godz. 8:00 do godz. 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Szczakowskiej od nr 31 do nr 37 oraz Szczakowskiej od nr 36 a do nr 46.