Sześć miesięcy potrwa wymiana wodociągu w Byczynie

Sześć miesięcy potrwa wymiana wodociągu w Byczynie

Pod koniec roku mieszkańcy Byczyny będą mogli korzystać już z nowej sieci wodociągowej. W maju rusza półtora milionowa inwestycja związana z modernizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Gwardzistów oraz ulicy Łanowej. To jedna z pierwszych i najważniejszych inwestycji zaplanowanych przez MPWiK na rok 2009.
Wymiana sieci nastąpi na odcinku 1 700 metrów i obejmować będzie budowę nowego rurociągu ulicznego wraz z przyłączami, które doprowadzają wodę do prywatnych posesji. Jednak wymianie nie będą podlegać nowe przyłącza oraz przyłącza tych właścicieli, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

A wymiana jest konieczna. Liczne oddziaływanie szkód górniczych spowodowały liczne odkształcenia i częste rozszczelnienia rurociągu. To wszystko rzutowało na komfort związany z eksploatacją. Mamy nadzieje, że prace modernizacyjne pozwolą na zmianę dotychczasowego stanu rzeczy i na uzyskanie poprawnej jakości w użytkowaniu sieci wodociągowej przez mieszkańców oraz przez nasze służby techniczne – dodaje Sławomir Grucel z MPWiK.
Nowy odcinek sieci ma być zasilany rurociągiem z ulicy Krakowskiej. 30 marca dokonano otwarcia zgłoszonych ofert. Po wnikliwej analizie przetargowej wyłoniono wykonawcę, a tym samym najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SKAWEX z Jaworzna, której to 8 maja został przekazany plac budowy. Wraz z rozpoczęciem inwestycji kierowcy muszą liczyć się    z utrudnieniami oraz z ograniczeniami prędkości na całej długości wykonywanych prac, gdyż w większości wymieniane media zlokalizowane są właśnie w pasie drogowym.