Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2013/2014.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2013/2014.

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na terenie Jaworzna obowiązywać będzie nowa taryfa za wodę i ścieki. Stawki obowiązywać będą przez okres jednego roku tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014r.

Z przygotowanej kalkulacji wynika, iż cena wody nie ulegnie zmianie i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie  5,39 zł brutto za jeden metr sześcienny dostarczanej wody. Jeśli chodzi natomiast o ścieki to byliśmy zmuszeni zaproponować cenę 8, 73 zł za jeden metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostają bez zmian – tłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. Sławomir Grucel.

Zmiana taryfy wynika z kalkulacji kosztów, czyli prostego rachunku ekonomicznego oraz z podejmowanych, planowanych działań inwestycyjnych. Z każdych 76 gr netto (o tyle zmieni się cena 1 m sześc. ścieków), aż 43 gr Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i remonty, czyli na kontynuację rozbudowy kanalizacji w Jaworznie. Pozostałą część na materiały i energię oraz podatki i opłaty.

Od kilku lat Spółka realizuje duże inwestycje. W okresie ostatnich 3 lat wodociągi zmodernizowały 45 km sieci wod-kan, za ponad 40 mln zł. W najbliższych 5 latach firma planuje zrealizować inwestycje o wartości 200 mln zł. Będą one dotyczyć m.in. budowy 100 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz drugiej fazy projektu, która obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Jeleniu oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla 2 tysięcy mieszkańców w osiedlu Bory i Warpie.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.