Taryfa za wodę i ścieki bez zmian.

Taryfa za wodę i ścieki bez zmian.

01Cena wody i ścieków w 2016 roku nie ulegnie zmianie. Woda zostanie utrzymana na poziomie 5,23 zł, a ścieki na poziomie 8,95 zł za metr sześcienny. Na kwietniowej sesji Rady Miasta, propozycje wodociągów przegłosowali i przyjęli Radni Rady Miejskiej.

 

Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie ulegnie zmianie już po raz drugi. Podobnie jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były zwiększane.

W okresie ostatnich 5 lat wodociągi zmodernizowały i wybudowały 150 km sieci wod-kan, za ponad 200 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ul. Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, ul. Kasztanowej, Lipowej, Cyprysowej. Zmodernizowano ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. W latach 2012 – 2014 wybudowano 100 km kanalizacji w 6 dzielnicach dla blisko 15 tysięcy mieszkańców. W 2013 wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzięki temu, Jaworzno w ponad 90 proc. dostarcza i produkuje wodę z własnych źródeł. Po uruchomieniu ujęcia, pierwszy raz w historii miasta obniżono cenę wody. Firma zainwestowała znaczące środki na modernizację oraz zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, służącego do kontroli i badania jakości wody na terenie miasta.
W najbliższych latach Spółka planuje kolejne milionowe inwestycje m.in. budowę kanalizacji w Jeleniu, Dąbrowie Narodowej oraz w Byczynie. Spółka od lat podejmuje także szereg działań z zakresu  restrukturyzacji i optymalizacji kosztów m.in. poprzez dyscyplinę wydatków w każdej komórce organizacyjnej, zakup sprzętu pozwalającego zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji, a także poprzez wprowadzenie comiesięcznego odczytu i rozliczenia odbiorców, elektronicznej faktury oraz efektywnej windykacji należności.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.