Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 28 maja Uchwałą Rady Miasta Nr IX/100/2015 r. przyjęta została nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Zmianie uległa tylko cena ścieków. Cena wody oraz opłaty stałe pozostały na dotychczasowym poziomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.