Test Wniosku

Jeśli chcesz załatwić sprawę związaną m.in. z:

 • warunkami technicznymi,
 • podłączeniem do sieci wod-kan
 • podpisaniem umowy,
 • wymianą i legalizacją wodomierza

Wypełnij stosowny formularz lub pobierz wniosek i prześlij go na adres mailowy lub złóż bezpośrednio w siedzibie Spółki w Punkcie Obsługi Klienta.

Formularze kontaktowe

Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wody/kanalizacji

Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz


  Do wniosku należy załączyć:


  Wniosek o wydanie warunków zabudowy wodomierza głównego

  Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

   Wniosek o wydanie warunków zabudowy wodomierza ogrodowego

   Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz    Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

    Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz
     Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego

     Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

      Wniosek o rozdział poboru wody

      Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

       Zawiadomienie o zmianie adresu korespondencyjnego

       Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

        Adres posesji do zmiany adresu:

        Aktualny adres korespondencyjny:

        Nowy adres korespondencyjny:


        *Dotyczy zmiany adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany własności prawnej posesji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. tel. 32 318 60 27 w celu aktualizacji umowy.        Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego

        Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

         Wniosek o remont przyłącza wodociągowego

         Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

          Upoważnienie do podpisu i odbioru umowy na wodę i ścieki

          Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz


           Oświadczenie o zmianie właściciela posesji

           Pobierz oświadczenie lub wypełnij poniższy formularz
            Dotyczy nieruchomości:

            Aktualny adres korespondencyjny:

            Nowy adres korespondencyjny:


            *Dotyczy zmiany adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany własności prawnej posesji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. tel. 32 318 60 27 w celu aktualizacji umowy.            Wniosek o zmianę odbiorcy, adresata faktury

            Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz


             Dane Adresata i Odbiorcy faktur:
             *Dotyczy zmiany adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany własności prawnej posesji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. tel. 32 318 60 27 w celu aktualizacji umowy.             Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

             Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

              Oświadczam, iż:
              Wnioskodawca:
              Wybierz rodzaj umowy:


              *Dotyczy zmiany adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany własności prawnej posesji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. tel. 32 318 60 27 w celu aktualizacji umowy.              Wniosek o rozwiązanie umowy

              Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

               Oświadczam, iż:
               Wybierz rodzaj rozwiązywanej umowy:
               Nr umowy:

               Data rozwiązania umowy

               Adres nieruchomości:
               Data odczytu licznika
               *Dotyczy zmiany adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany własności prawnej posesji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. tel. 32 318 60 27 w celu aktualizacji umowy.               Aktualizacja danych kontaktowych