Test Wniosku

Jeśli chcesz załatwić sprawę związaną m.in. z:

 • warunkami technicznymi,
 • podłączeniem do sieci wod-kan
 • podpisaniem umowy,
 • wymianą i legalizacją wodomierza

Wypełnij stosowny formularz lub pobierz wniosek i prześlij go na adres mailowy lub złóż bezpośrednio w siedzibie Spółki w Punkcie Obsługi Klienta.

Formularze kontaktowe

Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wody/kanalizacji

Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz


  Do wniosku należy załączyć:


  Wniosek o wydanie warunków zabudowy wodomierza głównego

  Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

   Wniosek o wydanie warunków zabudowy wodomierza ogrodowego

   Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz    Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

    Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz
     Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego

     Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

      Wniosek o rozdział poboru wody

      Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

       Zawiadomienie o zmianie adresu korespondencyjnego

       Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

        Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego

        Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

         Wniosek o remont przyłącza wodociągowego

         Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz

          Upoważnienie do podpisu i odbioru umowy na wodę i ścieki

          Pobierz wniosek lub wypełnij poniższy formularz