Tłocznia przy ul. Batorego już działa.

Tłocznia przy ul. Batorego już działa.

W dniu 19 września 2019 r., o godz. 19:30 przepompownia tłoczna ścieków przy ul. Batorego została uruchomiona. Obecnie działa i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie.

Przez cały okres prowadzonych prac, udało się nam utrzymać zakorkowany przelew burzowy, tak aby do rzeki Przemszy nie trafiały żadne ścieki.