To już jest koniec prac modernizacyjnych na Oczyszczalni

To już jest koniec prac modernizacyjnych na Oczyszczalni

W nietypowych okolicznościach wynikających z pandemii COVID-19 jednocześnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa doprowadzono do końca prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Roboty, które trwały blisko 2 lata, prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

Oczyszczalnia, jako obiekt jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego funkcjonującego na terenie Jaworzna. To do niej trafiają ścieki kanalizacją sanitarną, która  na terenie miasta jest cały czas rozbudowywana. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń Dąb. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej ponad 20 lat temu. Zastosowana na niej technologia oczyszczania ścieków jest typowa i ma charakter mechaniczno – biologiczny, gdzie w początkowej fazie ścieki oczyszczane są z elementów stałych, a następnie z wykorzystaniem żywych mikroorganizmów, bakterii dochodzi do rozkładu substancji zawartych w ściekach. Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. W latach 2014 – 2015 jaworznicka oczyszczalnia przeszła pierwszy gruntowny remont polegający  na rozbudowie części biologicznej.

Od 2018 roku prowadzony był drugi etap modernizacji oczyszczalni, którego zakres skupiał się na przebudowie części mechanicznej oraz na hermetyzacji i wymianie układu wentylacji w jej początkowych obiektach. Dokładnie mówiąc obejmował on renowację hali krat wraz  z wymianą krat i instalacji wentylacyjnej, remont wraz z hermetyzacją komory wlotowej, wymianę pomp z armaturą w pompowni głównej ścieków wraz z remontem wiaty, wymianę zgarniaczy i zastawek piaskownika wraz z renowacją koryt, a przede wszystkim części osadowej tj. zbiorników osadu pompowni, stacji odwadniania i higienizacji osadu, w której wymieniono nie tylko instalacje ale również wirówki. Powstały nowe obiekty jak wiata załadunku osadu czy waga samochodowa oraz ważny dla otoczenia oczyszczalni potężny biofiltr odpowiedzialny za neutralizację odorów. Powyższe prace pozwoliły wyeliminować uciążliwości zapachowe nie tylko dla okolicznych mieszkańców ale również dla obsługi, a także wymienić awaryjne niejednokrotnie ponad 20-letnie urządzenia oraz zautomatyzować i usprawnić ich obsługę. Zakończona modernizacja pozwoliła także dostosować obecnie działający na oczyszczalni układ do przyjęcia nowych ścieków i oczyszczania ich zgodnie z obowiązującymi parametrami.

Pierwsze wyniki z odwadniania i higienizacji osadu są zgodne z oczekiwaniami, a przede wszystkim znacznie lepsze niż przy wykorzystywaniu dotychczasowych urządzeń. Dobrze i zamierzonym skutkiem funkcjonuje biofiltr wraz z hermetyzowaną komorą wlotową oraz instalacjami wentylacyjnymi dzięki czemu właściwie eliminowane są nieprzyjemne zapachy, a przeniesiona na teren oczyszczalni stacja zlewcza służy do przyjmowania i zrzucania przez beczkowozy ścieków z posesji prywatnych, które nie są jeszcze podłączone do naszej sieci – mówi Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Powyższe kompleksowe prace kosztowały blisko 18 mln zł i nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowa na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.