Toaleta to nie śmietnik!

Toaleta to nie śmietnik!

Od początku roku Wodociągi Jaworzno odnotowały już ponad 150 zgłoszeń i interwencji w sprawie niedrożnej i zatkanej kanalizacji. Do tego, pracownicy Spółki podejmowali od stycznia 2023 roku ponad 150 czynności związanych z czyszczeniem skratek i pomp na pompowniach, które uległy uszkodzeniu lub ich praca została nagle zatrzymana na skutek nagromadzenia się w nich niepożądanych elementów stałych – szmat, pampersów, podpasek i materiałów stałych, takich jak: gruz, czy stwardniałe bryły tłuszczu. 

W obecnej sytuacji, intensywnych i obfitych opadów niezawodnie działająca kanalizacja oraz pompownia to istotny elementy całego układu kanalizacyjnego. Dlatego jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe apeluje i prosi użytkowników kanalizacji, aby podczas codziennego korzystania z WC do instalacji sanitarnej wrzucać tylko papier toaletowy. Takie elementy jak: przepalony olej, chusteczki higieniczne, pampersy, podpaski, włosy, czy też patyczki do uszu, nie powinny trafiać do muszli klozetowej i kuchennego zlewu. Ich nagromadzenie jest główną przyczyną powstawania niedrożności i zatorów w kanalizacji oraz wywołują awarie pomp. Wymienione sytuacje oraz materiały niepożądane w kanalizacji mogą wywołać wyciek ścieków, niekoniecznie tylko ze studzienki kanalizacyjnej na drogę lub chodnik. Zator może spowodować wyciek ścieków na posesję, dom, garaż, piwnicę lub łazienkę. Pamiętajmy więc, że Toaleta to nie śmietnik.