Towarowa, Krucza, Tylna

Towarowa, Krucza, Tylna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  20.07.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Towarowej od nr 3 do nr 29, Kruczej, Tylnej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.