Towarowa, Krucza, Tylnia.

Towarowa, Krucza, Tylnia.

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 3 marca 2015 roku, do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Towarowej, Kruczej, Tylniej.  
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.