Towarowa, Mostowa

Towarowa, Mostowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 02.02.2013 r., do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Mostowej od nr 21 do nr 33 oraz do budynków mieszczących się przy ulicy Towarowej od nr 23 do 29. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.