Trwa modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”

Trwa modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”


Trwa intensywny remont Zbiorników wody pitnej „WARPIE”. Zaplanowane na 2010 rok prace naprawcze dwóch powierzchniowych zbiorników, których pojemność wynosi 2500 m3, kosztować będą ponad 4 mln. zł.  
Renowacji poddawane są żelbetowe konstrukcje budowli jak i elewacje wewnętrzne i zewnętrzne.  Zewnętrzna otulina betonowa, która utraciła częściowe swe właściwości ochronne została skuta, a na jej miejsce zostaje położona nowa warstwa betonu natryskowego. Zbiorniki, a dokładnie ich ściany i ewentualne przerwy w betonie zostają uszczelniane żywicą poliuretanową, wykorzystując do tego metodę iniekcji wysokociśnieniowej. Wymienia ulegnie także armatura wodociągowa. Rurociągi dopływowe, odpływowe oraz spustowe zostaną zamienione na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej oraz z żeliwa sferoidalnego.
Modernizacja z racji na konieczność utrzymania ciągłości pracy zbiorników zaplanowana została na kilka etapów. W pierwszym etapie naprawie podlegać będą wspomniane dwa zbiorniki powierzchniowe.  Etap drugi zakłada renowację zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nowej skarpy ziemnej. W późniejszych działaniach przewiduje się także stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego, układu oświetleniowego, ogrodzenia oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowych i systemu monitoringu.
Jaworznickie zbiorniki wody pitnej pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa ‘nowe” oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość w dostawie wody pitnej dla miasta – szczególnie dla centralnych oraz południowych dzielnic. W swych wnętrzach nowe zbiorniki potrafią zgromadzić po 2500 m3, natomiast starsze podziemne obiekty po 1700 m3 każdy.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum specjalizujące się w odnowie powierzchni żelbetowych OTIK z Gdyni.