Trwa odbiór kanalizacji w Byczynie. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wycenę przyłącza. Ich budowa nastąpi dopiero po odbiorze technicznych inwestycji

Trwa odbiór kanalizacji w Byczynie. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wycenę przyłącza. Ich budowa nastąpi dopiero po odbiorze technicznych inwestycji

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Byczyna została wybudowana. Jednak brak koparek, zwężeń i objazdów nie oznacza, że już nic w tej materii się nie dzieje. Obecnie trwa jej odbiór dokumentacyjny. Sprawdzanie stanu faktycznego ze stanem projektowym, nanoszenie podziemnych instalacji na mapy geodezyjne, a następnie przygotowanie końcowych rachunków płatniczych przez wykonawców. Dopiero po tych formalnościach, można będzie fizycznie przystąpić do kolejnego etapu, jakim będzie budowa prywatnych przyłączy do około 1200 posesji.

Odbiór tak dużej inwestycji, której przedmiotem była budowa 35 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 15 km sieci wodociągowej to długotrwały proces. Dlatego też przystąpienie do połączeń instalacji domowych z kanalizacją miejską może nastąpić nie wcześniej, jak po odbiorze dokumentacyjnym. To nastąpić w połowie roku. Do tego czasu mieszkańcy Byczyny mogą składać wnioski o dokonanie wyceny budowy samego przyłącza – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Wniosek na wycenę budowy przyłącza dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34. Wniosek można składać osobiście lub drogą mailową. Informacje związane z realizacją przyłącza przez wodociągi można uzyskać pod nr tel. (32) 318 61 40/318 61 37 email: anita.celej@wodociagi.jaworzno.pl

Na podstawie złożonego wniosku, służby techniczne przedsiębiorstwa przedstawią kalkulację cenową, przygotowaną po zebraniu pomiarów w terenie, a dokładnie na posesji właściciela. Następnie po akceptacji przez mieszkańca indywidualnej wyceny, jednostki wodociągowe przystąpią do jego budowy. Tak jak we wcześniejszych dzielnicach, tak i mieszkańcom Byczyny podłączenia realizowane będą na preferencyjnych, kompleksowych warunkach tj. formalności załatwiane będą przez wodociągi, na przyłącza udzielany będzie 10 letni okres gwarancji z możliwością rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, wszystko połączone z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Jednak podkreślamy, że ich budowa, z powodu trwającego odbioru, może nastąpić nie wcześniej niż po połowie roku – dodaje Grucel. Pracownicy Spółki proszą więc mieszkańców Byczyny o cierpliwość i wyrozumiałość.