Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Naprawa komory zbiornika, po rozpoznaniu uszkodzeń i przy wsparciu firmy zewnętrznej, rozpoczęła się już w poniedziałek 16 września. W poniedziałek wymieniona została część armatury i kompletowane były stalowe materiały potrzebne do wzmocnienia i zespawania zbiornika. We wtorek przeprowadzono prace spawalnicze oraz badania nieniszczące NDT metodą penetrującą oraz ultradźwiękami. Jednym słowem, sprawdzana była jakość i szczelność wykonanych spoin (spawów). Na środę 18 września zaplanowana została próba szczelności zbiornika, a na następny dzień tj. na 19 września, wstępne uruchomienie przepompowni. I liczymy oraz mocno wierzymy, że to przedsięwzięcie się powiedzie.

Przez cały okres prowadzonych prac naprawczych, przelew burzowy był zatkany, a ścieki wywożone były na oczyszczalnię. Ewentualne przyczyny awarii nie są jeszcze do końca znane. Rozszczelnienie zbiornika mogło wywołać olbrzymie ciśnienie, błąd układu sterowania lub awaria jednego z elementów pracujących na tym obiekcie. Są to hipotezy, na których potwierdzenie potrzeba czasu. Jedno jest pewne, już po kilku godzinach Wodociągi wraz ze swoimi służbami, przy wsparciu firm zewnętrznych sprawnie zniwelowała skutki awarii, a co najważniejsze zatkały wypływ ścieków do rzeki.