Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej

Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej

Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Prężnie, ku końcowi zmierza również kolejny kontrakt wchodzący w skład projektu, związany z modernizacją oczyszczalni Jeleń Dąb. Jest to już II etap przebudowy i unowocześniania tego obiektu, do którego średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. II etap przebudowy oczyszczalni związany jest z remontem części mechanicznej
tj. hali krat, komory wlotowej oraz węzła osadowego. W ramach tego kontraktu dostarczono i uruchomiono już wszystkie przewidziane urządzenia technologiczne oraz wykonano wszelkie roboty główne. Obecnie trwają prace porządkowe i przygotowania do odbioru końcowego – tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, prowadzone są również prace w ramach ostatniego, dużego kontraktu VI fazy tj. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Tu z udziałem Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wodociągi wybudują dla mieszkańców około 19 km sieci kanalizacyjnej oraz wymienią 14 km sieci wodociągowej.

 Obecnie firmie wykonawczej udało się wybudować ponad 3 km kanalizacji sanitarnej m.in.
w ulicy: Wolnej, Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana oraz blisko 4,5 km sieci wodociągowej w ulicy: Dąbrowskiej, Wolnej, Rejtana, Syrokomli, Szczotki i Brzozowej. Domy z powyższych ulic są już stopniowo przełączane i wpinane do nowego wodociągu. W tej chwili pracami kanalizacyjnymi objęte są ulice:  Bema, Szczotki, Storczyków, a pracami wodociągowymi ulice: Fryderyk i Nowowiejska – dodaje Prezes Natonek.

Podobnie, jak w innych miejscach Jaworzna, tak i w Dąbrowie Narodowej główne ciągi  kanalizacyjne układane są w drodze i doprowadzane do granic nieruchomości. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją, ulice zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w czasie epidemii można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać mailowo
w Jednostce Realizującej Projekt, email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.