Trzykrotek

Trzykrotek

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 17.10.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Trzykrotek.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.