Trzykrotek

Trzykrotek

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 20.03.2014 r., od godziny 23:00 do dnia 21.03.2014 r., do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Trzykrotek.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.