Tylko do 31 stycznia trwa podpisywanie umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Tylko do 31 stycznia trwa podpisywanie umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Niespełna dwa tygodnie pozostało mieszkańcom Jaworzna na zawarcie umowy, która stwarza możliwość uzyskania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego w wysokości do 95%. Termin podpisania umowy upływa 31 stycznia 2012 roku.

Pewne jest, iż na podstawie uruchomionego przez Prezydenta Miasta systemu dotacji, mieszkańcy mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 50 %, jednak nie więcej niż 2000 zł. Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą oraz odbiór inwestycji.

Istnieje jednak szansa, aby powyższa dotacja została zwiększona, a dofinansowanie na budowę przyłącza pozyskać z drugiego źródła. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przygotowuje się do złożenia wniosku o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która to dotacja może zrekompensować mieszkańcom kolejne koszty przyłączenia się do kanalizacji w wysokości 45%.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych profitów oraz uzyskać szanse na refundację budowy przyłącza kanalizacyjnego nawet w 95%, należy do 31.01.2012r., podpisać stosowną umowę.

95 proc. dofinansowania to wersja najbardziej korzystna. Gmina pokryje do 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 2 000 zł. Z kolei podpisanie umowy z MPWiK-iem daje szansę na pozyskanie dodatkowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% kosztów budowy przyłącza, a także stwarza możliwość rozłożenia pozostałej części płatności na nieoprocentowane raty – tłumaczy Józef Natonek, prezes MPWiK.

Uwaga! Żeby otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem MPWiK-u, trzeba najpierw podpisać umowę. Jest na to czas tylko do 31 stycznia 2012r.!

W grudniu do mieszkańców 4 dzielnic Jaworzna: Długoszyna, Góry Piasku, Ciężkowic i Pieczysk objętych unijnym projektem wysłano blisko 3 000 listów wraz z umowami. Po zapoznaniu podpisane umowy należy składać do 31.01.2012 r. w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Św. Wojciecha 34 w Jaworznie codziennie w godzinach 7:00-15:00, w czwartki 7:00-17:00.

Osoby, które z jakiś względów nie otrzymały umowy, mogą ją pobrać ze strony www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz w siedzibie MPWiK.

Umowa z MPWiK o zapewnienie wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Kontakt:
MAO – Rafał Kiljanek  tel. (32) 318 60 69
Kierownik JRP – Małgorzata Marszałek  tel. (32) 318 60 88
Specjalista ds PR – Sławomir Grucel  tel. (320 318 60 64