Tylna

Tylna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 02.01.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Tylnej. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.