Tysiąc metrów pod ziemią

Tysiąc metrów pod ziemią

W Jaworznie wraz z nowymi odcinkami dróg budowane są nowe odcinki sieci sanitarnej. W okresie wakacyjnym podczas tworzenia nowego układu drogowego w rejonie Szpitala Miejskiego, na zlecenie MPWiK wybudowano kanalizację sanitarną – od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Łącznie 300 metrów niezbędnych do budowy kanalizacji w następnych ulicach. Dzięki temu teraz w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego powstaje blisko 1000 metrów sieci sanitarnej. Kanalizacja będzie obsługiwać 45 posesji. Nowy układ zostanie włączony do istniejącej sieci tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane do oczyszczalni w Jeleniu. Planowany termin zakończenia prac wraz z odbudową nawierzchni to koniec stycznia 2017 roku. Oznacza to, że już wczesną wiosną mieszkańcy będą mogli przystąpić do budowy swoich prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. Budowa kanalizacji w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego o wartości 300 tysięcy złotych jest częścią projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza V”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.