Łubowiec

Łubowiec

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 30 lipca 2015 roku, do godziny 18:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Łubowiec. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.