Łubowiec

Łubowiec

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 25 października 2013 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Łubowiec, Czwartaków, Wybickiego.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.