Łubowiec

Łubowiec

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 12 marca 2015 roku, do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Łubowiec, Czwartaków, Wybickiego, Zubrzyckiego.        
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.