Łubowiec

Łubowiec

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 22.07.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy ZUBRZYCKIEGO, CZWARTAKÓW, ŁUBOWIEC, WYBICKIEGO. 

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.