Łubowiec

Łubowiec

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 08.03.2012 od godziny 8:00 do godziny 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Zubrzyckiego, Łubowiec, Wybickiego, Czwartaków.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.