Ujęcia wody Jarosław Dąbrowski zostaje zamknięte

Ujęcia wody Jarosław Dąbrowski zostaje zamknięte

Po zapoznaniu się z wynikami pilotażowych badań „Nuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych”, przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Prezydent Miasta podjął decyzje o zamknięciu ujęcia Jarosław Dąbrowski. Jego wyłączenie nastąpi od dnia 28 kwietnia.
W trakcie trwania prac wyłączeniowych na terenie osiedla Jeleń mogą wystąpić krótkotrwałe braki wody oraz wahania ciśnienia. Ewentualne przypadki pojawienia się zmian w dostawie wody należy zgłaszać pod bezpłatnym numerem 994. W sytuacjach tego wymagających mieszkańcom będzie udostępniony beczkowóz.
W związku ze zleceniem przez MPWiK dodatkowych badań wody naukowcom z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, okres zamknięcia ujęcia Jarosław Dąbrowski przyjmuje się jako czasowy. To znaczy do momentu wypracowania możliwych działań zaradczych w celu zmniejszenia dawki radionuklidów pochodzenia naturalnego dla wskazanych w badaniach grup wiekowych. Wyniki będą znane za trzy miesiące.
Przez okres zamknięcia ujęcia mieszkańcy osiedla Jeleń będą zaopatrywani w wodę z ujęć Maczki, Galmany oraz Bielany.