Ujęcie wody w Jeleniu ponownie otwarte

Ujęcie wody w Jeleniu ponownie otwarte

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. otrzymało opracowanie  dotyczące analizy badań wody pitnej z trzech jaworznickich ujęć – Jarosław Dąbrowski, Dobra i Galmany oraz wody kupowanej przez miasto z ujęcia Maczki. Zlecenie dodatkowych badań nastąpiło po publikacji pilotażowej pracy Głównego Instytutu Górnictwa „Nuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych”.
Dodatkowe badania wykonał zespół specjalistów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a opinię dotyczącą oceny zagrożenia radiacyjnego wydał dr hab. inż. Jan Skowronek. Z analiz jasno wynika, że woda we wszystkich trzech ujęciach jest czysta oraz zdatna do spożycia, a zamknięte ujęcie Jarosław Dąbrowski może zostać ponownie uruchomione.
– Zgodnie ze wskazówkami Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w celu rozwiania wszelkich wątpliwości zleciliśmy dodatkowe analizy radiometryczne w pobranych próbkach wód, które przeprowadziło Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK.
– W żadnej z próbek nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych całkowitej aktywności alfa i beta, a także stężenia trytu
– dodaje dr hab. inż. Jan Skowronek z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Zgodnie z procedurami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, oznacza to, że  wody z badanych ujęć można kierować do spożycia.
Przekroczenie wartości granicznej w niektórych grupach wiekowych może być możliwe tylko w przypadku 100-procentowego udziału w diecie wody z ujęcia Dąbrowski. Dlatego zgodnie z zaleceniami Instytutu, MPWiK miesza wodę z ujęcia Dąbrowski z wodą z innych ujęć.
– Spółka podjęła już działania zmierzające do uruchomienia ujęcia, wyregulowania sieci wodociągowej i wdrożenia rozwiązań dotyczących mieszania wody – mówi prezes Natonek. – Przywrócenie pełnej sprawności pracy ujęcia oraz wdrożenie docelowych rozwiązań może potrwać do przyszłego tygodnia.

***

Woda pitna na terenie miasta podlega systematycznym kontrolom. Dodatkowo w pierwszej połowie ubiegłego roku badania jakości jaworznickich wód na zlecenie Greenpeace wykonało brytyjskie laboratorium specjalizujące się w analizie związków chloroorganicznych. Wówczas wykluczono obecność pestycydów w wodzie produkowanej na terenie miasta. Nad jakością wody czuwa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które wykonuje badania w laboratorium wewnętrznym oraz w laboratoriach zewnętrznych.

Do pobrania:

Opracowanie: „Badania wód do picia z ujęć na terenie miasta Jaworzna i określenie jej przydatności w aspekcie zagrożenia radiacyjnego i chemicznego”