Układ do automatycznego płukania sieci wodociągowej 

Układ do automatycznego płukania sieci wodociągowej 

Płukanie sieci wodociągowej, to częste prace przeprowadzane przez pracowników wodociągów. Są one wykonywane na tzw. końcówkach sieci. 

Robi się to w celu wyeliminowania i zapobiegania tzw. zjawiska zalegania wody, która poprzez niewielki rozbiór, może zmienić swoje parametry fizykochemiczne (barwę). Aby wyeliminować to zjawisko oraz w celu częstszej wymiany wody w rurach, pracownicy Wodociągów Jaworzno zabudowali w ul. Kolejarzy układ do automatycznego płukania się instalacji wodociągowej. 
To już czwarty taki zestaw zamontowany na terenie miasta i skonstruowany według własnego pomysłu. Składa się on z licznika, elektrozaworu i instalacji odprowadzającej płukaną wodę do studni chłonnej. 

Podobnie jak we wcześniejszych rozwiązaniach, tak i teraz czas i długość płukania odbywać się będzie w godzinach wieczornych. Bez większych utrudnień dla odbiorców, a przede wszystkim bez konieczności wyjazdu i angażowania służb technicznych w czynności eksploatacyjne, w tym rejonie miasta.