Ul. Dąbrowskiego

Ul. Dąbrowskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.09.2012 od godziny 7:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąbrowskiego – od ulicy Jaszuńskiego w stronę Batorego + ul. Dębowa, Stokrotki, Jaszuńskiego.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.