9-12-2016 ul.Rapackiego

9-12-2016 ul.Rapackiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 9.12.2016 r., od godziny 23:00 do 10-12-2016 godz. 15:00, wystąpi przerwa w  dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy:

Rapackiego od nr 15 do nr 21 oraz od nr 6 do nr 12  + budynek Tauron

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.