Ultrafiolet prześwietli i zabije

Ultrafiolet prześwietli i zabije

Od października 2015 roku prowadzona jest modernizacja jednego z największych ujęć głębinowych w mieście, ujęcia „Galmany”. Inwestycja związana jest z zabudową nowoczesnych, niskociśnieniowych lamp UV na trzech odwiertach głębinowych. Ujęcie Galmany znajdujące się w północno – wschodniej części miasta w dzielnicy Warpie. Bazuje na wodach infiltracyjnych, gromadzących się w wyrobiskach byłej kopalni rud galmanu.

Ujęcie stanowią trzy studnie głębinowe o głębokości około 98 m, odwiercone w roku 1968 i wyposażone w agregaty głębinowe. Średni pobór wody na ujęciu kształtuje się na poziomie 5000m3/dobę. Dzięki zabudowie lamp UV uzyskana zostanie wysoka skuteczność bakteriobójcza ujmowanej wody, co bezpośrednio wiązać się będzie z mniejszym dawkowaniem do niej podchlorynu sodu – tłumaczy Technolog Wody MPWiK Sylwia Kręcichwost. Oczyszczanie wody z wykorzystaniem źródła światła UV, które zamknięte jest w ochronnej, kwarcowej obudowie, pozwala prześwietlić przepływającą wodę i tym samym zniszczyć wszelkie biologiczne zanieczyszczenia. Ważne jest, że w procesie naświetlania wody nie wprowadza się do niej nowych substancji chemicznych, nie pozostawia w niej półproduktów. Dezynfekcja UV nie wpływa także na smak oraz kwasowość (pH) wody. Dodatkowo przy prowadzonych pracach uzyskana zostanie bezprzewodowa wymiana danych pomiędzy obiektem, a stanowiskiem dyspozytorskim Spółki. Będzie to już drugie, zmodernizowane w 2015 roku głębinowe ujęcie wody pitnej. W lipcu zakończyły się prace na ujęciu Dobra. Wartość prac wraz z zabudowanymi lampami szacowany jest na 450 000 zł netto.