Umowa na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej podpisana

Umowa na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej podpisana

Znany jest już wykonawca kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W połowie października Wodociągi Jaworzno podpisały umowę z firmą Eurovia S.A. na realizację przedmiotowego zadania, którego finalizacja szacowana jest na koniec 2021 roku.

Od czasu zakończonej akcji zawierania umów na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Dąbrowy Narodowej, która dzięki ich olbrzymiej mobilizacji zakończyła się sukcesem, minęło już trochę czasu. W tym okresie udało się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na tą inwestycję, jednak z racji na kontrolę dokumentacji przetargowej przez Urzęd Zamówień Publicznych w Warszawie, dopiero teraz możemy podać oficjalną informację o jego wyniku oraz zawrzeć z wykonawcą i autorem najkorzystniejszej oferty umowę – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W najbliższych dniach opracowany zostanie harmonogram prac, a tym samym znany będzie przykładowy termin oraz miejsce rozpoczęcia robót ziemnych w Dąbrowie Narodowej, których realizacja związana będzie z licznymi i czasowymi utrudnieniami.

Przypomnijmy tylko, że zakres budowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Wartość zadania to ponad 31,5 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.