Umowa na zmianę operatora odbioru odpadów podpisana

Umowa na zmianę operatora odbioru odpadów podpisana

Tuż po zawarciu umowy na dostarczenie 22 śmieciarek, Wodociągi Jaworzno podpisały kolejną umowę przybliżającą i pozwalającą spółce na świadczenie usługi odbioru odpadów z terenu Jaworzna. Mowa tu o umowie z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Świadczenie usługi przez Wodociągi stanie się możliwe dopiero pod koniec roku.

Umowa obejmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK oraz przyjmowanie odpadów selektywnych w mobilnych punktach zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z podpisanym dokumentem Wodociągi Jaworzno wyposażą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady), a w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki na selektywną zbiórkę. Umowa obejmować będzie również: oznakowanie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, utworzenie biura obsługi klientów, sporządzanie sprawozdań i raportów, przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów oraz transport odpadów komunalnych do miejsc zagospodarowania.

– Dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora systemu gospodarki odpadami przebiegła płynnie i była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK w Jaworznie.

Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Termin rozpoczęcia będzie uzależniony od wykonania przedmiotu dotychczas obowiązującej umowy z Konsorcjum firm AVR/Miki.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.