Umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. zaprasza firmy oraz przedsiębiorców z terenu miasta Jaworzna do zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych w zakresie: 

  • odpady zmieszane
  • plastik
  • szkło
  • papier
  • bioodpady
  • odpady wielkogabarytowe

Kontakt: 

Dział Oczyszczania Miasta 
Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. 
43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1.

tel. (32) 615-72-10 lub 615-72-11
email: odpady@wodociagi.jaworzno.pl