Utrudnienia w ruchu na Świętego Wojciecha

Utrudnienia w ruchu na Świętego Wojciecha

Najpóźniej do połowy listopada br. potrwają utrudnienia na ulicy św. Wojciecha. Ograniczenia w ruchu wynikają z obecnie prowadzonych prac kanalizacyjnych. W maju podczas spotkania z mieszkańcami Warpia, wodociągi informowały licznie przybyłych, że czasowe utrudnienia przy budowie sieci kanalizacyjnej będą miały miejsce. Podczas spotkania MPWiK apelował także do mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, zapowiadając, że ten czas zostanie im zrekompensowany możliwością podłączenia i korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej.

 Jeśli chodzi o roboty kanalizacyjne w ulicy św. Wojciecha to właściwie są one zakończone. W chwili obecnej trwają jeszcze roboty montażowe w chodnikach. Odtworzenie nawierzchni zaplanowane jest na przyszły tydzień – na początek korytowanie i podbudowy, a następnie przy bezdeszczowej pogodzie asfalt. W trakcie robót drogowych będzie na stałe wahadłowa organizacja ruchu z sygnalizacją świetlną. Wykonawca deklaruje, że odtworzenia zakończą się najdalej w połowie listopada – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel. Prowadzone roboty na osiedlu Warpie, w tym także na ulicy św. Wojciecha, są częścią II Fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W jego zakresie znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości 5,4 km. Stworzy ona możliwość podłączenia blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Elgrunt z Gdyni. Prace mają być realizowane do lutego 2015 roku.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.