UWAGA! Aktualna informacja na temat jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa

UWAGA! Aktualna informacja na temat jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa


Na podstawie orzeczenia o jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.  informują, że woda  w ulicy: Wodna, Wiśniowa, Strażacka 1-3, Spółdzielcza 2-4b, Starowiejska 82 i 84, E. Plater, Kolonijna, Stara Maszyna, Owocowa, Katowicka 34 i 34A nadaje się do spożycia przez ludzi.

Tym samym mieszkańcy mogą już wykorzystywać wodę do celów spożywczych bezpośrednio z kranu (bez przegotowania).  

Podjęte działania oraz długi czas utrzymywania decyzji o warunkowym korzystaniu z wody były podyktowane obowiązującymi nas procedurami oraz troską o Państwa zdrowie. Analiza wody pod kątem mikrobiologicznym wymaga czasu. Często dokładne wyniki dostępne są dopiero po 72h  od czas przeprowadzenia analizy danej próbki wody. Ponadto nasze wyniki wewnętrzne wymagają potwierdzenia przez organ nas kontrolujący, który to organ dopiero na podstawie własnych wyników badań może zdjąć jedną i nałożyć kolejną decyzję o przydatności wody do spożycia.  

Jednocześnie pragniemy jeszcze raz serdecznie przeprosić mieszkańców powyższych ulic za utrudnienia i uciążliwości wynikające z zaistniałej sytuacji. Dla nas również nie była ona łatwa, zwłaszcza w obecnym czasie. Jednakże podejmowaliśmy wszystkie możliwe i dostępne środki, aby doprowadzić sprawę jakości wody w Państwa ulicach do pozytywnego i właściwego jej unormowania. Liczymy, że naliczone Państwu w najbliższym czasie upusty za wodę, chociaż w niewielkim stopniu zrekompensują Państwu ten niełatwy i wymagający czas.