Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Pragniemy poinformować, a zarazem sprostować, nieprawdziwe informacje mówiące o tym, że woda na terenie Jaworzna nie nadaje się do spożycia. 8 lutego br. pojawił się komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, odnoszący się do gminy Olkusz, gminy Klucze oraz gminy Bolesław, że woda na tym terenie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Gminy te mają swoje ujęcia wody, swój układ sieci, który w żaden sposób nie jest związany, ani połączony z infrastrukturą w Jaworznie. Tym samym podkreślamy jeszcze raz, że woda w Jaworznie jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Podlega ona stałej, jakościowej kontroli prowadzonej przez laboratorium wewnętrzne MPWiK oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i spełnia wszelkie normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.