Uwaga na nieprawdziwe informacje

Uwaga na nieprawdziwe informacje

Otrzymaliśmy od mieszkańca informację, iż odebrał telefonicznie komunikat o skażeniu wody w Jaworznie. Uspokajamy i wyjaśniamy. Woda na terenie naszego miasta jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Woda produkowana na terenie jaworznickich ujęć, w sieci oraz bezpośrednio u odbiorców podlega stałej kontroli.

Próbki wody, regularnie pobierane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie oraz przez wewnętrzne laboratorium Wodociągów Jaworzno, nie wykazały żadnych przekroczeń fizyko i mikrobiologicznych.

Na terenie Jaworzna woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany, Bielany, a od września 2013 roku także na ujęciu powierzchniowym Piaskownia. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Próbki pobierane są i badane na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej wychodzącej z ujęcia, w sieci oraz u odbiorców w kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta. Dodatkowo ujęcie Piaskownia posiada czujnik substancji ropopochodnych, który w przypadku wykrycia minimalnych, niepożądanych zjawisk w wodzie ujmowanej z Kanału Centralnego zatrzymuje całe ujęcie. Mało tego, powierzchniowa woda surowa poddawana jest laboratoryjnej kontroli oraz przechodzi przez system biomonitoringu – małże słodkowodne, których czuły organizm szybko reaguje na ewentualne zmiany zachodzące w wodzie. Do tego dochodzi ekologiczny sposób filtracji i dezynfekcji wody poprzez ozonowanie i prześwietlanie lampami UV.

Jako jedna z nielicznych firm w kraju posiadamy mobilny system ozonowania, czyli system do dezynfekcji sieci wodociągowej przy użyciu ozonu w terenie. Ozon jest powszechnie stosowaną substancją do uzdatniania wody. Jego zaletą jest przyjazne dla środowiska działanie. Wszelkie niepożądane substancje oraz mikroorganizmy są niszczone poprzez utlenianie, a sam ozon powraca do postaci czystego tlenu.

Dlatego jeszcze raz podkreślamy, iż rozpowszechniane wiadomości są nieprawdziwe, a jakość wody w Jaworznie jest bezpieczna i zgodna Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.