Uwaga na nieprawdziwe informacje

Uwaga na nieprawdziwe informacje

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, doniesieniami, co do złej jakości wody pitnej w Jaworznie, informujemy, iż woda na terenie naszego miasta jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Woda produkowana na terenie jaworznickich ujęć, w sieci oraz bezpośrednio u odbiorców podlega stałej kontroli.

Próbki wody, regularnie pobierane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie oraz przez wewnętrzne laboratorium Wodociągów Jaworzno, nie wykazały żadnych przekroczeń fizyko i mikrobiologicznych.

Dlatego jeszcze raz podkreślamy, iż rozpowszechniane wiadomości są nieprawdziwe, a jakość wody w Jaworznie jest bezpieczna i zgodna Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.