UWAGA NA OSZUSTÓW

UWAGA NA OSZUSTÓW

Z uwagi na ostatnie komunikaty prasowe oraz pojawiające się informacje ze strony mieszkańców o rzekomym przeprowadzaniu badań jakościowych wody w domu Odbiorcy, informujemy, że MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie oraz osobom  trzecim wykonywanie tego typu badań w domu klienta. Osoby podające się za pracowników wodociągów, co miało miejsce m. in. na os. Stałym, Podwalu nie miały powiązań ze Spółką wodociągową, a we własnych celach w sposób nieetyczny wykorzystały zaufanie Odbiorców do firmy wodociągowej.
MPWiK Sp. z o. o., podkreśla, że jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje codziennej kontroli jakościowej wody w laboratorium wewnętrznym przedsiębiorstwa. Każdy pracownik Spółki odwiedzający Klienta posiada przy sobie legitymację służbową i porusza się oznakowanym pojazdem. Sam pobór próbek wody do badania dokonywany jest przez służby laboratoryjne w godzinach od 7:00 do 15:00 w wyznaczonych punktach i wg przyjętego harmonogramu działań.
Informujemy również, że pracownicy naszej Spółki nie dokonują odczytów wodomierzy wewnętrznych, które znajdują się w mieszkaniach budynków wielolokalowych. 
 
Uczulamy mieszkańców przed ewentualną próbą oszustwa oraz apelujemy o rozwagę.

Wzór legitymacji służbowej