Uwaga odbiorcy

Uwaga odbiorcy

W związku z przypadkami pogryzienia przez psa pracowników MPWiK Sp. z o. o. podczas wykonywania czynności zawodowych na terenie prywatnych posesji, podejść do posesji, drogach i ulicach apelujemy do wszystkich właścicieli psów o zwrócenie szczególnej uwagi na ich zabezpieczenie lub też zamknięcie w bezpiecznym miejscu na czas prowadzonych prac. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia naszych pracowników będziemy zmuszeni do zawiadomienia właściwych organów, co może wiązać się z wyciagnięciem sankcji karnych w stosunku do właścicieli zwierząt.