UWAGA! WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA !

UWAGA! WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA !

UWAGA!

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

W wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na podstawie bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzne laboratorium Spółki wodociągowej stwierdziło punktowe zmiany jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w stosunku do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W związku powyższym Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. podjęły działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody poprzez płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Obecnie, do momentu uzyskania prawidłowych parametrów, woda w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, a dokładnie w ulicach: Wodna, Wiśniowa, Owocowa, Kolonijna, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia

Do czasu przywrócenia prawidłowych parametrów, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom dzielnicy beczkowozem lub w aseptycznych workach. Prosimy o przestrzeganie powyższych uwag. Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców powyższych ulic o poprawnych i ustabilizowanych wartościach dostarczanej wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.