Uzgodnienia projektowe w Byczynie

Uzgodnienia projektowe w Byczynie

W związku na opracowywaną dokumentacją projektową budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do budynków zlokalizowanych w ulicach: Barana, Olszynowej, Pszenicznej, Krakowskiej, Rudników, Rumiankowej, Żukowej, Pyrzowiec w Byczynie, informujemy, że od 13 stycznia 2020 r. pracownicy firm JR PROJEKT i BIOTOP z Zamościa, działających na zlecenie Wodociągów Jaworzno będą uzgadniać w terenie przebieg projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z każdym właścicielem posesji położonych przy ww. ulicach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonów: 84 638 69 79, 663 301 580 oraz pod numerem telefonu Wodociągów Jaworzno Jednostki Realizującej Projekt: 32 3186074.