Uzgodnienia przyłączy kanalizacyjnych

Uzgodnienia przyłączy kanalizacyjnych

W celu sprawnej realizacji robót budowlanych w terenie oraz obsługi mieszkańców, tylko do 30 czerwca 2012r. istnieje możliwość wprowadzania ewentualnych zmian, co do przebiegu przyłączy kanalizacyjnych. Od kilku miesięcy w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”, prowadzone są intensywne prace budowlane. W zakresie przygotowań do Projektu w okresie od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r., mieszkańcom północnych dzielnic (Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Pieczyska), przy współpracy biura projektowego, wysłane zostały mapy. Przedstawiały one propozycję przebiegu indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych oraz propozycję lokalizacji studzienek kanalizacyjnych.
Każdy z mieszkańców objęty nowobudowaną kanalizacją w ciągu 14 dni od daty otrzymania materiałów miał prawo wnieść ewentualne poprawki lub zmiany do zaprezentowanych lokalizacji. Ich, uwzględnienie łączyło się z aktualizacją oraz z przekazaniem ostatecznej wersji Projektu do realizacji. Dzięki tym zabiegom oraz dofinansowaniu z Funduszu Spójności pierwsze prace budowlane w zakresie Projektu rozpoczęły się 13 października 2011 r.

Dziś, gdy prace w terenie nabierają coraz większego tempa, a tym samym zaawansowania finansowego, wciąż pojawiają się indywidualne zmiany, które znacząco mogą rzutować na czas realizacji inwestycji spowodowane tymczasowym wstrzymaniem prac – tłumaczy Sławomir Grucel z MPWiK- Dlatego też, wychodząc naprzeciw mieszkańcom informujemy, iż ewentualne poprawki związane z przebiegiem przyłącza kanalizacyjnego do prywatnej posesji można dokonać tylko do dnia 30 czerwca. Po tym terminie wprowadzanie zmian w projektach stanie się niemożliwe – dodaje Grucel.

Wszelkie sprawy z tym związane można załatwić w siedzibie MPWiK przy ul. św. Wojciecha 34,
w Jednostce Realizującej Projekt. Niezbędne informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (32) 318 60 74.

Liczymy na przemyślane decyzje, które umożliwią sprawną realizację, obsługę oraz rozliczenie całego Projektu unijnego.