V Dzień Otwarty MPWiK

V Dzień Otwarty MPWiK

W piątek 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, już po raz piąty zaprosiło Mieszkańców na Dzień Otwarty.
W sobotę, 23 marca obiekty i maszyny MPWiK były dostępne dla blisko 50 osób.

W przedostatnią sobotę marca, mieszkańcy Jaworzna mieli  okazję,  zobaczyć jak produkukowana i dostarczana jest woda. Jakie urządzenia wodociągi wykorzystują do swej codziennej pracy, jak funkcjonuje jaworznicka oczyszczalnia, a także jak kontrolowana jest jakość wody w mieście.

-Poprzez imprezę pragniemy przybliżyć zwiedzającym proces produkcji i dostarczania wody. Dorosłym zaprezentować nowe technologie, a najmłodszym zobrazować pytanie “Skąd się bierze woda w naszych kranach”. Każdego roku pragniemy także  uatrakcyjniać zwiedzanie, dodając nowe elementy i obiekty. W tym roku nowością na pewno była prezentacja świeżo zmodernizowanego ujęcia Jarosław Dąbrowski, małże słodkowodne stojące na straży jakości wody na ujęciu Dobra, a także samochów wraz z zabudowaną kamerą, służącą do monitoringu sieci kanalizacyjnejmówi Józef Natonek, Prezes MPWiK Jaworzno.

Program wycieczki zakładał podróż wzdłuż całego cyklu produkcyjnego wody. W programie imprezy było m. in. zwiedzanie najstarszego ujęcia wody pitnej Dobra,  nowoczesnej tłoczni ścieków, bazy transportowo – technicznej, ujęcia Jarosław Dąbrowski, a także oczyszczalni ścieków  i laboratorium. 

A było co ogladać! MPWiK zarządza blisko 600 kilometrową siecią wodociągową oraz 250 kilometrową siecią kanalizacyjną, posiada cztery ujęcia wody pitnej oraz certyfikowane laboratorium do analizy jakościowej wody. Niebawem infrastruktura spółki ma powiększyć się o 100 km nowej kanalizacji.

Cały czas pracujemy na rzecz unowecześniania i poprawy naszych usług. Tylko w ostatnich czterech latach na modernizację sieci wod-kan, tłoczni, przepowni, ujęć oraz zbiorników wodnych wydaliśmy ponad 40 mln zł., przy równooczesnej realizacji 200 milionowego projeku  kanalizacyjnegopodsumowuje Józef Natonek.

Oprócz robót inwestycyjnych, firma pracuje także nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją infrastruktury. W tym celu niezbędny jest profesjonalny sprzęt, który został zaprezentowany uczestnikom V Dnia Otwartego. Mieszkańcy Jaworzna mogli zapoznać się m. in. z metodą zgrzewania rur wodociągowych, nowoczesną metodą radiowych odczytów wodomierzy oraz z pracą urządzenia do wykonywania pneumatycznych przecisków pod ziemią. Spore wrażenie na uczestnikach, zwłaszcza na dzieciach, wywarł odnowiony tabor samochodowy oraz urządzenie do awaryjnego pakowania wody jakim jest wodoerka. Każdy z najmłodszych uczestników mógł osobiście zasiąść za sterami koparki, beczkowozy czy dźwigu, a także samodzielnie zapakować wodę do sterylnych worków i zabrać ją ze sobą do domu. Spore zainteresowanie przyciagnął także samochów wyposażony w mobilną kamerą, która po wpuszczeniu do kanalizacyji obrazuje wnętrze, a tym samym jej stan techniczny. Ciekawość wzbudziły także małże słodkowodne.

Na koniec wycieczki pięćdziesięcioosobowa grupa, zapoznała się z procesem oczyszczania i badania wody. Badania wody dokonywane są codziennie przez wyspecjalizowany personel. W certyfikowanym laboratorium woda badana jest na każdym etapie produkcyjnym – od wydobycia i wtłoczenia do sieci, poprzez jej kontrolę u odbiorców. Po wizycie w laboratorium takie sformułowania jak: spektofotometry, osmoza, mikrobiologia nie są już nikomu obce.  

Po wizycie w laboratorium mieszkańcy przyglądali się pracy oczyszczlani, która stanowi jeden
z największych powierzchniowo obiektów nadzorowanych przez MPWiK.  Jest to etap końcowy dla wyprodukowanej wody. To tu trafia większość miejskich ścieków, które poddane obróbce mechaniczno – biologicznej jako czysta woda kierowane są do środowiska. Obiekt w najbliższym czasie przygotowywany jest do generalnej modernizacji w ramach II fazy Projektu unijnego.

Jak zapowiadają pracownicy MPWiK, kolejna VI edycja Dnia Otawrtego odbędzie się już za rok. Będzie ona wyjątkowa. Podczas niej ma zostać zaprezentowane pierwsze w Jaworznie powierzchniowej  ujęcie wody  pitnej “Piaskownia”.  

***

Światowy Dzień Wody został ustanowiony 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą obchodów jest uświadomienie członkom ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Tegoroczne hasło brzmi: „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody” (International year of water cooperation).