W 2014 roku „kupa kasy” pójdzie w ziemię

W 2014 roku „kupa kasy” pójdzie w ziemię

Co nas czeka w 2014 roku jeśli chodzi o zadania związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną? Otóż MPWiK przygotował plan inwestycyjny, którego wartość opiewa na blisko 7 mln zł. Dodatkowo prowadzone będą prace kanalizacyjne przy projekcie wartym blisko 200 mln złotych.

Pierwszy kwartał ma upłynąć w wodociągach pod znakiem przygotowań i rozstrzygnięć przetargowych. W przeciągu pierwszych miesięcy Nowego Roku mają zostać wyłonieni wykonawcy na budowę kanalizacji w osiedlu Warpie oraz na przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni Jeleń-Dąb. Wszystko w ramach II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. Także w pierwszych miesiącach, dzięki przyznanej dotacji z NFOŚiGW, wystartuje przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców osiedla Długoszyn i Góra Piasku. Natomiast do maja mają potrwać prace kanalizacyjne w Ciężkowicach.
Początkiem roku będziemy również oczekiwać rozstrzygnięcia konkursu, na który wodociągi 31 grudnia złożyły wniosek o przyznanie kolejnych środków finansowych – tym razem na realizację III fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Przypomnijmy tylko, iż obecnie dwie pierwsze fazy projektu szacowane są na kwotę 185 mln zł. Z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności będzie stanowić ok. 90 mln zł. Jeśli wniosek na III fazę zostanie rozpatrzony pozytywnie, suma ta może znacznie wzrosnąć.
Reasumując, w roku 2014 dla projektu unijnego prowadzone będą roboty kanalizacyjne, których wartość dla I fazy opiewa na 8 mln zł, a dla II fazy na ponad 16 mln zł. Tak wysokie nakłady na rozbudowę kanalizacji nie oznaczają, iż pozostałe dzielnice oraz zadania związane z bieżącą wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną pominięte. Oprócz unijnego projektu przyjęty plan inwestycyjny spółki – jego wartość w 2014 wynosi blisko 7 mln zł – zakłada modernizację sieci wodociągowej o wartości 3 mln zł i długości 17 kilometrów. Za tą kwotę i w tym zakresie wymienione zostaną rurociągi m.in. na osiedlu Podłęże (to już czwarty rok intensywnej i konsekwentnej modernizacji sieci na tym osiedlu), a także na osiedlu Stałym oraz na osiedlu Łubowiec.
Jeśli chodzi o prace kanalizacyjne w dzielnicach, na które w roku 2014 firma zabezpieczyła również 3 mln zł, to największym zadaniem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej/Chełmońskiego oraz modernizacja sieci na ulicy Jaśminowej/Armii Krajowej. Kontynuowane będą także prace przy przebudowie kanalizacji w ulicy Sulińskiego. Łącznie przebudowanych zostanie 11 kilometrów sieci. W bieżącym roku rozpoczną się także prace projektowe dla zadań, które mogą znaleźć realizację już w 2015 roku. Chodzi tu m.in. o przygotowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w osiedlu Jeleń Łęg, Jeleń Rynek, Wiosny Ludów oraz dla osiedla „Równa Górka”.
Powyższe zadania to oczywiście wybrane i najważniejsze planowane przez MPWiK prace na dopiero co rozpoczęty 2014 rok. Uwzględniają one analizę danych archiwalnych, bieżące potrzeby związane z rozwojem miasta oraz eliminację zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwych sytuacji. Oprócz tych inwestycji, praca służb wodociągowych będzie związana z bieżącą obsługą mieszkańców – stałą produkcją, kontrolą i dostarczaniem wody o niezmiennych i bezpiecznych parametrach fizykochemicznych.