W Byczynie widać postępy

W Byczynie widać postępy

Od pięciu miesięcy trwają w Byczynie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W terenie jest blisko 20 brygad. Ulice Baranowskiego, Korczyńskiego, Rumiankowa, Nauczycielska, Żukowa, Łanowa to tylko nieliczne miejsca, gdzie mieszkańcy oraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami lub z czasowymi objazdami.    

Prace prowadzone są również w rejonie ulic Jasińskiego, Drzymały, Rudników, Ćwiklińskiej, Kościelnej, Liliowej i Barana, Tulipanowej, Astrów  oraz w rejonie Rezedowej, Żytniej, Rewolucjonistów i Leńskiego. Harmonogram jest tu bardzo dynamiczny. Przy trwających 

od maja robotach ułożonych zostało już prawie 13 z 35 kilometrów sieci sanitarnej oraz wymieniono instalacje wodociągowe o łącznej długości 6 kilometrów – dodaje rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Wartość tej historycznej  inwestycji w Byczynie, porządkującej system ściekowy i eliminujący nielegalne zrzuty ścieków oraz nieprzyjemne zapachy, o których informują sami mieszkańcy szacowany jest na 26,5 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2018 roku. Na powyższe prace Spółka wodociągowa stara się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Złożony do NFOŚiGW wniosek poddawany jest obecnie ocenie merytorycznej.  W opublikowanym rankingu znalazł się on na 7 miejscu, na 149 zgłoszonych. Tak więc Kanalizacja w Byczynie będzie stanowić część VI fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Wszelkie informacje na temat prowadzonych prac można uzyskać w siedzibie MPWiK 

w Jednostce Realizującej Projekt przy ul. św. Wojciecha 34 pokój 1.23, 1.25 oraz pod numerem telefonu (32) 318 61 74 / (32) 318 61 88. Zapraszamy również na stronę projektu www.kanalizacja.jaworzno.pl zakładka Byczyna.